Dansk ​ Dansk

Engelsk  English

Dansk​  Dansk

quote DERFOR HEDDER VI ILTI HOUSE quote

I – IMPLEMENTERING

ILTI HOUSE har stort fokus på implementeringsdelen, idet den skal sikre forankringen. Denne forankring sker ikke af sig selv og stiller derfor krav til både fokus og prioriteringer. ILTI HOUSE vejleder og supporterer processer, som sikrer Implementering af forandringer og ændret adfærd. Der arbejdes med evnen til at indgå realistiske aftaler med sig selv og omgivelserne.

Gode intentioner giver sjældent afkast, hvis ikke de transformeres til konkrete handlinger og konkret adfærd. Derudover er der et behov for efterfølgende effektmåling af, om disse tiltag går i den rigtige retning, eller om der skal justeres.

I denne proces indgår endvidere sparring og coaching af ledere, med henblik på at styrke deres virke. Ved at "rydde op" i lederens værktøjskasse styrkes evnen til selv at støtte op om udvikling.

Vi beskæftiger os med:

  • Opfølgningsdage efter projekter og seminarer
  • Sparring af ledere, medarbejdere og teams
  • Identificering af udfordringer
  • Udarbejdelse af handleplaner på udfordringer
  • "Follow through"​