Dansk​  Dansk

TRIVSEL

TRIVSEL

Ved fraværende god ledelse er der risiko for dårlig trivsel på grund af manglende viden om værdier, mål

og vilkår. Dårlig trivsel kommer til udtryk i større stresspåvirkning af den enkelte medarbejder, øget

konfliktniveau og risiko for mobning.

Generelt er der mange faktorer, der definerer hvad trivsel er på arbejdspladsen. Og inden for den

enkelte organisation eller afdeling, vil der også være forskellige opfattelser hos medarbejderne, hvad der

er vigtigst. Men nogle faktorer går igen i på de fleste arbejdspladser:

Organisatoriske klare rammer sikrer kendskab til kommandovej, ledelsens rolle, regler for organisationen

og selvfølgelig de vigtige begreber ’mission, vision og mål’.

God synlig ledelse indebærer klare rammer, hvor lederen tager ansvar. Her skaber lederen synlige

rammer for arbejdets udførelse, herunder hvem der gør hvad hvornår og i hvilken kvalitet. Vilkår bliver

defineret, så de kan accepteres uden at skabe stress. Dette kan i organisationen gøres på mange planer

og niveauer, men er altid vigtigt at vide for den enkelte medarbejder. Det fremmer tillid, retfærdighed og

samarbejde.

quote  GOD SYNLIG LEDELSE ER MED TIL AT FOREBYGGE STRESS, KONFLIKTER OG MOBNING  quote

TRIVSELSPAKKEN

God trivsel kommer ikke af sig selv, men gennem målrettet indsats kan den fremmes til gavn for både

medarbejdere og organisation.

Hos ILTIHOUSE arbejder vi hellere med at forebygge end at helbrede. Vi hjælper ledere og medarbejdere

til at holde øjnene på bolden i stedet for at blive personlig.

Trivselspakken indeholder temadage med konkret og målrettet viden om stresshåndtering, stresshåndtering for ledere, konflikthåndtering, og forebyggelse af mobning. Derfor vil tilvalg af hele trivselspakken være et godt grundlag for indsatsen til øget trivsel i hele organisationen.

I boksen til højre kan du læse mere om eksempler på områder, hvor vi typisk hjælper organisationer til

bedre trivsel. Du er altid velkommen til at kontakte os tlf. 25 75 42 36.

STRESSCOACHING

Ved stor overbelastning i forbindelse med fx arbejde, kan det være nødvendigt med hjælp til at undgå en sygemelding, eller til at komme godt tilbage på arbejde efter en stress-sygemelding. ILTIHOUSE tilbyder stresscoaching i et forløb på 8 sessioner, som kan foregå på satellitkontoret i Holbæk eller på fx Skype.

Du kan læse mere om stresscoaching ​i boksen til højre.