Dansk​  Dansk

KURSER

Hos ILTIHOUSE tilbyder vi også kurser, som er bygget op omkring koncepter, vi ved virker! Det er kurser og

kursusforløb, der dækker problemstillinger hos langt de fleste virksomheder.

KONCEPTERNE OMFATTER:

Kommunikation og feedback, er et forløb over flere kursusdage, som koncentrerer sig om forskellige

aspekter af kommunikation og det at give og modtage feedback. En god feedback-kultur er afgørende

for både god performance, godt samarbejde og god trivsel. Dette trænes både på kurset og imellem

kursusdagene sker træningen hos jer i organisationen. Opfølgningen på de efterfølgende kursusdage

sikrer en god implementering af den nye læring. 

"Basisledelse" er et forløb over flere kursusdage, som styrker nye lederes kommunikation og udvikler kompetencerne i at sætte retning, motivere samt følge op. Envidere udvikles evnen til at modtage kritik, aflæse kropssprog, samt håndtering af den svære samtale. Feedback som kommunikationsværktøj introduceres og øves. Udbyttet af kurset giver den enkelte deltager styrkede lederkompetencer, forankret i hverdagen til gavn for både organisationen og den enkelte leder efterfølgende.

"LederMedTeam" er konceptet, der hjælper både team og leder til bedre performance, i fællesskab!

Her bliver lederen en del af afdelingens udvikling, hvor begge parter får et ansvar for at skabe en god

udvikling. Lederens rolle er uvurderlig i forbindelse med at initiere, implementere og eksekvere ændringer.

Aspekterne af ledelse og samarbejde trænes på kursusdagene, og ledersparring mellem kursusdagene

sikrer, at lederen optimerer både egen ledelse og opfølgningen med teamet.

Stresshåndtering for ledere er et kursusforløb, som strækker sig over to dage, evt. med 2-3 ugers mellemrum. Her bliver præsenteret viden om stress, egen stress, andres stress, ledelsesstil og stress, samtalen med en stresset, samt medarbejderes tilbagevenden efter stresssygemelding. Mellem kursusdagene trænes det lærte i organisationen hos den enkelte leder. Muligheden for ekstra ledersparring sikrer, at den nye læring bliver brugt og skaber værdi i organisationen imens og især efter kurset.

Projekt Legehus er konceptet, der fokuserer på projektledelse. Det er et forløb der arbejder med alle

aspekter inden for projektledelse, herunder interessentstyring i forhold til kunde, leverandører, eksterne

partnere, designere mv. Alle aspekter i et projekt bliver udfordret og ny læring kan indføres direkte i organisationen efterfølgende. Muligheden for ekstra ledersparring af lederen sikrer, at den nye læring i forbindelse med optimeringerne bliver implementeret i organisationen efterfølgende.

Til højre kan du læse mere om vores koncepter.